ต๊ะไก่แว๊น อร่อยยกล้อ ไม่ง้อน้ำจิ้ม

17 สิงหาคม 2556 /

กล่องบรรจุไก่ขนาดเล็ก ใช้กระดาษอาร์ตการ์ดพิมพ์สีเดียวด้วยสี Pantone พิเศษเป็นเอกลักษณ์ของตราสินค้า สีที่ใช้เป็นสีจากหมึกถั่วเหลือง (Soy Ink) ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อีกทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหน้ากล่องเจาะไดคัตเพื่อระบายความร้อนของไก่ทอดที่บรรจุลงไป

เจ้าของผลงาน : ต๊ะไก่แว๊น