กล่องผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร กนกวรรณ

17 สิงหาคม 2556 /

งานกล่องสบู่ผสมสมุนไพร กรกวรรณ พิมพ์ 4 สี ใช้กระดาษอาร์ดการ์ด 230 แกรมเคลือบลามิเนตเงา

เจ้าของผลงาน : บริษัทนันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด