แจ้งการชำระเงิน

วิธียืนยันการชำระเงิน

- ส่งแฟกซ์ หลักฐานการโอนเงิน มาที่ โทรสาร  053-804958,053-904528

- ทาง e-mail : info@nuntapun.com

พร้อมเขียนกำกับรายละเอียดของผู้จ้างงานและชื่องาน เพื่อสะดวกในการติดตามงานต่อไป