กระดาษคราฟท์คืออะะไร

17 สิงหาคม 2556 /

Kraft Paper

กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper) คือ กระดาษที่ผลิตจากเยื่อเคมี (Chemical Pulp)

ที่ได้จากกระบวนการคราฟท์ (Kraft Process) 
เป็นการใช้เทคโนโลยีในการแปลงสภาพจาก

เนื้อไม้เป็นเยื่อกระดาษไม้ (Wood Pulp)โดยใช้สารเคมีและความร้อนในการแยกเยื่อ 

และขจัดลิกนิน เยื่อกระดาษที่ได้จากกระบวนการคราฟท์นี้

จะได้กระดาษที่มีความแข็งแรงหรือเหนียวกว่ากระดาษชนิดอื่น 

โดยปกติกระดาษคราฟท์จะมีสีน้ำตาล ตามสีของเนื้อไม้ที่นำมาผลิต

แต่สามารถนำมาฟอกสีให้มีเนื้อสีขาวได้


กระดาษคราฟท์เป็นกระดาษที่มีความเหนียวและแข็งแรงกว่ากระดาษธรรมดา 

สามารถป้องกันแรงอัดและการทิ่มแทงจากการกระทบกระแทกจากภายนอกได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการต้านทานการเปียกน้ำ

ต้านทานการเปรอะน้ำมัน ต้านทาน การเสียดสี

มีน้ำหนักกระดาษมีความหนา และมีความเรียบสม่ำเสมอ

สามารถติดกาวได้ดี และเหมาะสำหรับการพิมพ์ 

จากคุณลักษณะที่ดีเด่นของกระดาษคราฟท์ชนิดต่างๆดังกล่าว แล้ว 

ทำให้สามารถนำมาแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์และภาชนะหีบห่อได้อย่างเหมาะสม

ทั้งด้าน การผลิต 
การบรรจุและการขนส่ง นอกจากนี้ยังสามารถ

นำกลับมาหมุนเวียนใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตกระดาษได้อีก 

ช่วยให้ลดปัญหามลพิษด้านสภาวะแวดล้อมลงได้ระดับหนึ่งนั้น 

กระดาษคราฟท์จึงเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้กันมากในวงการอุตสาหกรรม 

(มาจาก German Kraft มีความหมายว่า แข็งแรง นิยมใช้คำนี้ในอุตสาหกรรมกระดาษ)

Gallery