บรรจุภัณฑ์ มีผลต่อการขายยังไง

17 สิงหาคม 2556 /

อ่านก่อนที่จะทำบรรจุภัณฑ์


สีสันของหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ถือเป็นสิ่งเร้าอันดับแรกที่มนุษย์ทุกคนจะให้ความสนใจและตอบสนองโดยทันที
ผู้ประกอบการจึงควรหยิบจับองค์ประกอบด้านนี้มาใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจและดึงดูดสายตาผู้บริโภค
ได้ทันทีที่พบเห็นซึ่งองค์ประกอบเรื่องสีสันของหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ยังสามารถบ่งบอกและสะท้อนถึงภาพลักษณ์
และคุณสมบัติบางประการของตัวผลิตภัณฑ์ได้ด้วย เช่น ชาเขียวโออิชิเลือกที่ใช้สีเขียวเป็นโทนหลักในการออกแบบ
เพราะสีเขียวสามารถสะท้อนและให้คำจำกัดความของรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทได้ดำเนินการทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี
จนในที่สุดสีเขียวได้กลายเป็นสีประจำของเครื่องดื่มตราโออิชิไปแล้ว


มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆ มากที่สุดตรงการรับรู้ผ่านประสาทตาในรูปแบบ 3 มิติ
ที่สามารถมองเห็นรูปทรงและความตื้นลึกหนาบางได้ จึงเกิดเป็นรสนิยมและสุนทรียภาพทางการออกแบบขึ้น
ซึ่งสิ่งนี้เองที่ผู้ประกอบการควรนำมาใช้เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบในการดึงดูดความสนใจผู้บริโภค
ด้วยการออกแบบหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปทรงที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์และความทันสมัยของผลิตภัณฑ์
อย่างเช่นการออกแบบหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ของน้ำหอมและเครื่องดื่มบรรจุขวดที่มักเน้นเรื่องรููปทรงให้แปลกแตกต่าง
และทันสมัยเสมอ


คุณสมบัติด้านขนาดและปริมาตรความจุของหีบห่อและบรรจุภัณฑ์จะมีประโยชน์มากในการจัดกลุ่ม
และแบ่งประเภทของผู้บริโภคเพราะความต้องการพื้นฐานของผู้บริโภคมีอัตราส่วนที่แตกต่างกันออกไป
ตัวอย่างเช่น A อาจชอบเครื่องดื่มบำรุงกำลังที่มีส่วนผสมเข้มข้นในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก
แต่ B ชอบเครื่องดื่มแบบเจือจางและเน้นขวดขนาดใหญ่กว่าเพื่อความอิ่มท้อง เป็นต้น
องค์ประกอบเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการสมควรนำ
มาพิจารณาควบคู่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้ดึงดูดใจผู้บริโภค


วิธีการสร้างมูลค่าที่ตัวหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ซึ่งนิยมใช้มากที่สุดคือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของบรรจุภัณฑ์ด้วยเช่น หนังสือนิตยสารเล่มหนึ่งเพิ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรก ฉบับปฐมฤกษ์จึงเลือกนำผ้าไหมมำ
เป็นปกหน้าปกหลังหรืออาจจะใช้เป็นหีบห่อในการบรรจุตัวนิตยสารก็ได้ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างดี


องค์ประกอบข้อนี้จัดเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอีกอย่างหนึ่ง เพราะหากหีบห่อและบรรจุภัณฑ์
ถูกออกแบบให้สวยงามน่าสนใจและยังสามารถนำกลับมาใช้งานต่อได้อีก ผลิตภัณฑ์นั้นมักเป็นตัวเลือกเป็นอันดับต้นๆ
เช่นการนำขวดประเภทต่างๆ กลับมาใช้ใหม่ไม่ว่าจะแช่น้ำดื่มในตู้เย็นหรือใช้เป็นขวดน้ำปลาตามร้านอาหารราคาประหยัด


หีบห่อและบรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนประตูบานแรกที่เปิดต้อนรับผู้บริโภคให้เข้ามาหยิบจับและเลือกดูตัวสินค้า
จนนำไปสู่ความถูกอกถูกใจและตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านั้นในที่สุด ไม่มีทางเป็นไปได้ที่ผู้บริโภคจะสามารถ
มองเห็นสินค้าอันมีคุณสมบัติดีเลิศที่บรรจุอยู่ภายในได้ทั้งหมด ดังนั้นการออกแบบหีบห่อและบรรจุภัณฑ์
ให้น่าสนใจตามองค์ประกอบด้านบนจึงเป็นตัวช่วยที่จะทำให้สินค้าสามารถจำหน่ายออกไปสู่มือผู้บริโภคได้ในที่สุด