สีกับการออกแบบโลโก้

17 สิงหาคม 2556 /

ตามไปดู Infographic ที่สะท้อนเรื่องราวของสัญลักษณ์หรือโลโก้หลากสีที่ให้ความรู้สึกแตกต่างกัน ไม่แน่แผนภาพนี้อาจทำให้คุณเกิดแรงบันดาลใจใหม่สำหรับการเลือกใช้สีในธุรกิจได้อย่างลงตัวกว่าเดิม

ในการทำธุรกิจทุกประเภท “ตราสินค้าหรือโลโก้ (Logo)” 

ที่เราพบเห็นกันจนชินตานั้นนับว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำธุรกิจ
ที่ช่วยสะท้อนความเป็นตัวตนของแบรนด์ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริโภค
สามารถจดจำแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น โดยการออกแบบโลโก้ที่มีประสิทธิภาพ
นั้นนอกจากจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและมีรูปแบบที่โดดเด่นสวยงามแล้ว
การใช้ “สี” ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่สามารถดึงดูด
ความสนใจของผู้พบเห็นและช่วยเพิ่มคุณค่าของโลโก้ด้วยเช่นกัน


เว็บไซต์ Logodesignpros.com ที่ได้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบโลโก้ระบุว่า
การเลือกสีของโลโก้ที่มีความเหมาะสมสามารถเพิ่มการรับรู้และเข้าใจถึงแบรนด์ได้มากถึง 73%
อีกทั้งยังช่วยเพิ่มการจดจำแบรนด์ของผู้บริโภคได้เพิ่มสูงขึ้นอีก 80%
โดยสีที่นำมาใช้ในการออกแบบโลโก้แต่ละสีก็สามารถสื่อความหมาย
และความรู้สึกต่อผู้บริโภคได้แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น


สีขาว = ความบริสุทธิ์ ความสงบเรียบง่าย

สีเหลือง = ความอบอุ่น มิตรภาพ ความสนุกสนาน

สีส้ม = ความคิดสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่น ร่าเริงสนุกสนาน

สีแดง = ความร้อนแรง ตื่นเต้น ท้าทาย

สีชมพู = ความอ่อนหวาน นุ่มนวล

สีม่วง = ความหรูหรา สง่างาม ลึกลับ

สีฟ้า = ความสว่าง อิสระเสรี สงบเยือกเย็น

สีเขียว = ความสงบ เป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวา

สีน้ำตาล = มีความมั่นคงเด็ดเดี่ยว สุขุม เรียบง่าย

สีเทา = ความสมดุล ความร่วมมือ มีความเป็นกลาง

สีดำ = ความเข้มแข็ง ลึกลับ ท้าทาย

ในจำนวนสีทั้งหมดที่นำเสนอไปแล้วด้านบนนั้นพบว่า สีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ สีฟ้า
ในขณะที่สีที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุด คือ สีเทา แต่ผลการสำรวจกลับพบว่า
สีเทากลับเป็นสีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการออกแบบโลโก้ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ
ในรูปแบบของการร่วมทุนกัน (Corporate Business) ส่วนการออกแบบโลโก้ของธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้หญิง
ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สีชมพูในการนำเสนอเสมอไปเนื่องจากผลสำรวจพบว่า
ผู้หญิงส่วนใหญ่กลับชื่นชอบสีฟ้ามากที่สุดและตามมาด้วยสีม่วงเป็นอันดับ 2


นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบโลโก้ คือ ต้องสามารถอ่านออก
เข้าใจได้ง่าย สามารถสื่อสารได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้รูปแบบของโลโก้
ยังควรมีความแปลกใหม่ และหลีกเลี่ยงการออกแบบที่ซ้ำซากหรือมีความคล้ายคลึงกับแบรนด์อื่นๆ
ซึ่งการออกแบบที่มีความแปลกใหม่นี้เองจะช่วยสร้างความโดดเด่ดสะดุดตา
อีกทั้งยังสร้างแตกต่างจากแบรนด์คู่แข่งได้อย่างเป็นอย่างดี