ฉลากสินค้า

17 สิงหาคม 2556 /

ฉลากเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสินค้าหลาย ๆ ชนิด โดยเฉพาะสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์จำเป็นต้องติดฉลาก

          ฉลากเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสินค้าหลาย ๆ ชนิด โดยเฉพาะสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์จำเป็นต้องติดฉลาก และการพิมพ์ฉลากออกมาก็ต้องคมชัด ดูเด่น สดุดตา เห็นแล้วน่าซื้อสินค้านั้น ดังนั้นจะเห็นว่าการพิมพ์ฉลากมีความสำคัญไม่น้อย ถ้าพิมพ์ฉลากออกมาได้ดี อาจมีผลต่อยอดขายสินค้าได้ นอกจากมีการบ่งบอกสินค้าที่บรรจุภายในบรรจุภัณฑ์แล้ว ฉลากที่ติดอยู่กับบรรจุภัณฑ์นั้นต้องมีข้อความต่าง ๆ ระบุตามข้อกำหนด ซึ่งฉลากดังกล่าวจะบอกรายละเอียดกับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคดังต่อไปนี้  

 

รายละเอียดข้างกล่องบรรจุภัณฑ์แบบมาตรฐานสากล ควรมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.ชื่อสินค้าผลิตภัณฑ์ หรือ เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน 

  2.ประเภทของสินค้า เช่น ครีม , โลชั่น  , น้ำหอม , อาหาร , ขนม และถ้าสินค้านำเข้าต้องระบุประเทศผู้ผลิตสินค้านั้นๆ 

  3.ชื่อโรงงาน สถานที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้สั่งนำเข้าสินค้าเพื่อขายต่อ 

  4.ขนาดปริมาณ , ปริมาตร , น้ำหนักของสินค้า หรือขนาดของสินค้า ต้องระบุให้ชัดเจน 

  5.วิธีใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ หรือ ข้อควรใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ 

  6.ข้อแนะนำการใช้สินค้าต่างๆ เช่น ถ้าเกิดอาการแพ้ให้ไปพบแพทย์ หรือ ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติ

  7.คำเตือนต่างๆแล้วแต่สินค้าและผลิตภัณฑ์ เช่น  (ห้ามรับประทาน , ยาใช้ภายนอก , เด็กอายุต่ำกว่า… ฯลฯ)

  8.วันเดือนปีที่ผลิต และ วันหมดอายุของสินค้า 

  9.ราคาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ติดอยู่กับฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ 

  10.ตราสัญลักษณ์ อย. โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารและยา