อะไรคือบรรจุภัณฑ์

17 สิงหาคม 2556 /

ผลิตภัณฑ์หลากหลายของไทย ต่างก็พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและโดดเด่น

 

        ปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์มีความสำคัญเพิ่มขึ้น เป็นทั้งหน้าตารูปลักษณ์ภายนอก และยังช่วยส่งเสริมการขายด้วย โดยทำหน้าที่เป็น Silence Sales Man ซึ่งก็คือ ตัวส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์นั้นขายได้มากขึ้น จากรูปร่างหน้าตาที่โดดเด่น เหนือกว่าและแตกต่างกว่าคู่แข่ง เพราะฉะนั้น หน้าที่ปัจจุบันนอกจากจะปกป้องคุ้มครองผลิตภัณฑ์ และให้ข้อมูลทั่วไปแล้ว บรรจุภัณฑ์ยังมีบทบาทในเรื่องส่งเสริมการขายอีกด้วย
       
       ส่วนประเภทของบรรจุภัณฑ์นั้น สามารถแยกออกได้ด้วยวัสดุที่นำมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์นั้นๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากกระดาษ, บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติก, บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากแก้ว, บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากโลหะต่างๆ เช่น อลูมิเนียมฟลอยด์ และบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากไม้ เช่น เข่ง กล่องไม้ ลังไม้ ซึ่งยังใส่ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมหนักๆ อยู่ แต่ในผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ใช้กันมากมักจะเป็นกระดาษ ฟิล์มพลาสติก ขวดแก้ว ขวดพลาสติกต่างๆ ที่ใช้ใส่อาหาร นม น้ำดื่ม ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไป
       
       โดยประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้มากที่สุดในปัจจุบันคือ กระดาษ เพราะใช้ได้ทั้งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ติดกับตัวสินค้า หรือที่เรียกว่าบรรจุภัณฑ์ขายปลีก และบรรจุภัณฑ์ขนส่ง ที่เป็นกล่องกระดาษแข็งสีน้ำตาล รองลงมาคือพลาสติกที่ทำเป็นซองต่างๆ หรือขวดน้ำ ฯลฯ