กระดาษที่ใช้ในโรงพิมพ์

17 สิงหาคม 2556 /

กล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษประเภทต่าง ๆ


กล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษประเภทต่าง ๆ

           ไกล่องกระดาษ มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการขายในระบบขายส่งและขายปลีกสินค้า ซึ่งเราจะพบเห็นได้ทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไป บรรจุภัณฑ์ทำให้สินค้ามีความน่าสนใจ หรือมีคุณค่ามากขึ้น กล่องกระดาษเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่จะช่วยรักษาคุณภาพของสินค้าของท่าน มีราคาไม่แพง และหาได้ง่าย ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงกล่องกระดาษแข็งหรือกล่องออฟเซทเท่านั้น ไม่ได้รวมความถึงกล่องกระดาษลูกฟูกนะ ครับ

 

 

 

 

วัตถุ ประสงค์ของการบรรจุสินค้าด้วยกล่องกระดาษแข็ง มีข้อดีดังนี้

           1. ช่วยให้สินค้าแข็งแรง ง่ายต่อการจัดส่งไปยังผู้บริโภค

           2. สามารถใช้บรรจุของเหลวหรือของแห้งได้

           3. ป้องกันการแตกของวัตถุ เช่น วัตถุที่เป็นแก้ว เซรามิกส์ เป็นต้น

           4. เพื่อลดต้นทุน โดยเฉพาะการทำด้วยมือ

           5. ลดการเน่าเสียและการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร

           6. ป้องการการฉกฉวยสำหรับสินค้าชิ้นเล็ก

           7. ช่วยยึดสินค้าให้อยู่กับที่ ไม่โยกคลอนขณะขนส่ง

           8. ฯลฯ

           ท่านทราบไหมครับว่า กล่องกระดาษแข็งนั้นมีหลากหลายแบบ แต่ละแบบถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันไป และมีวิธีในการพับขึ้นรูปหลากแบบ เราขออนุญาตเสนอรูปแบบของกล่องต่าง ๆ เท่าที่มีการออกแบบและผลิตกันอยู่ เพื่อท่านจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการเลือกกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องตรงกับ ผลิตภัณฑ์ของท่านนะครับ


การพับกล่องกระดาษสามารถแยกออกเป็น 4 แบบใหญ่ ๆ ดังนี้ครับ

           1. กล่องพับ

           2. กล่องพับแบบถาด

           3. กล่องพับแบบห่อ

           4. กล่องพับเฉพาะงาน

รูปแบบต่าง ๆ ของกล่องพับ (Tubes)

           1. กล่อง พับแบบมาตรฐาน (Standard Reserve Tuck; SRT)

           2. กล่อง พับแบบ FRT (French Reserve Tuck; FRT)

           3. กล่อง พับแบบ AST (Airplane Style Straight; AST)

           4. กล่อง พับแบบมีล็อก 2 ชั้น (Mailer Lock)

           5. กล่อง พับแบบลิ้นล็อกฝา (Tuck and Tongue)

           6. กล่อง พับแบบใช้ขอเกี่ยว (Reverse Tuck / Arther Lock Dust Flaps)

           7. กล่อง พับล็อคคู่ที่ขอบ (Edge Lock)

           8. กล่อง พับแบบงัดล็อก (123 Botton (a.k.a.) Hoghland or Snap Lock Bottom)

           9. กล่อง แบบล็อกคู่หรือแบบขอเกี่ยว (Quad Lock Bottom (a.k.a.) Double Lock or Earhook Bottom)

           10. กล่องพับแบบงัด (Full Flap Automatic Bottom)

           11. กล่อง พับแบบปิดทับกัน (Foll Overlap Seal End (FOSD))

           12. กล่อง พับแบบปิดผลึกเปิดผนึก (Tuck and Seal End Combination with Zipper)

           13. กล่อง พับแบบสามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม และหกเหลี่ยม

           14. กล่อง ถาดที่มีหนีบล็อก (Pinch Lock Tray)

           15. กล่องถาดยึด 4 มุม (Four Corner Beers Tray (a.k.a.) Biers)

           16. กล่อง ถาดยึด 4 มุมที่มีฝาปิด (Four Corner Beers with Tuck Top Closure (a.k.a.) Biers)

           17. กล่อง ถาดยึด 6 มุมที่มีฝาปิด (Six Corner (Point) (a.k.a.) Biers)

           18. กล่อง ถาดแบบล็อกขอบ (Walker Lock Tray)

           19. กล่อง กล่องแบบอาร์เธอร์ (Arthur Lock Tray (a.k.a.) Jones Lock Tray)

           20. กล่องถาดแบบฐานล็อกผนัง 2 ด้าน (Foot Lock Double Wall Tray)

           21. กล่อง ถาดรูปทรงหกเหลี่ยม, สามเหลี่ยม และแปดเหลี่ยม (Hexagon, Triangle, Octagon)

           22. กล่องหิ้วแบบหน่วยรวมบรรจุสองแถว (One Piece, Single Ply Transverse, Two Ply Longitudinal Partition Style Carrier)

           23. กล่องหิ้วหน่วยรวมเสริมหูหิ้ว (One Piece, Single Ply Transverse and Longitudinal Partition Style Carrier / Outboard Handle)

           24. กล่อง หิ้วแบบกั้นย่อย 4 ห้อง (One Piece, Two Ply Transverse and Longitudinal Partition Style Carrier)

           25. กล่อง หิ้วเสริมความแข็งแรง (End Loaded Tube with Reinforced Handle)

           26. กล่อง พับแบบล็อก (Double Anchor Lock or Depth Folder)

           27. กล่องพับหนาล็อก (Double Anchor Lock, Shallow Depth Folder)


                                                                                                                                        ที่มา : http://www.108graphicdesign.com