การควบคุมคุณภาพและตัวแปรในการพิมพ์

17 สิงหาคม 2556 /

ที่ใช้ในการรีดลอกจะอยู่ระหว่าง 190-210 องศาเซลเซียส บนเนื้อผ้าหากอุณหภูมิในการรีดลอกต่ำกว่าที่กำหนดจะทำให้สีไม่สดหรืออาจซีดกว่าปกติ หรือต้องใช้ระยะเวลาในการรีดนานเกินไป และการเกาะติดของสีอาจไม่ดีเมื่อนำไปซัก หากอุณหภูมิในการรีดสูงเกินอาจทำความเสียหายต่อผ้าที่นำมารีดลอกได้ เช่น ผ้าหด ผ้าเสียรูปทรง และในขณะเดียวกันก็เป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน

วัสดุ

จะนำมารีดลอกนั้นจะต้องสามารถทนต่ออุณหภูมิที่จะทำการรีดลอกได้ดี โดยไม่เสียรูปทรง หรือ คุณสมบัติอื่นๆ ของวัสดุ โดยทั่วไปขนาดของวัสดุที่จะนำมารีดลอกนั้นจะมีขนาดเล็กกว่าขนาดของลายพิมพ์ เพื่อหลีกเลี่ยงรอยกดที่เกิดขึ้นจากขอบกระดาษที่ถูกกดลงไปบนตัวผ้า

เวลา

ในการรีดลอกจะอยู่ที่ประมาณ 30-40 วินาที ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติในการรับสีของวัสดุนั้นๆ ดังนั้นผู้พิมพ์ควรทดสอบการรีดโดยใช้เวลาที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะได้ทราบถึงเวลา ในการรีดที่ถูกต้อง โดยสังเกตจากความเข้มของสีทั้งบนวัสดุและลายที่พิมพ์ หากใช้เวลาในการรีดน้อยเกินไป ส่วนใหญ่เมื่อรีดแล้วสีจะไม่ชัด และมักมีสีอ่อนกว่าที่กำหนดและในทางตรงกันข้ามหากใช้เวลาในการรีดมากเกินไป อาจทำให้สีของวัสดุเปลี่ยนไปโดยที่สีของลายพิมพ์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก ในขณะเดียวกันก็เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานและเวลาในการผลิต

แรงกด

มีส่วนสำคัญต่อคุณภาพของงานที่จะเกิดขึ้นแรงกดปกติที่ใช้ในการรีดลอกจะอยู่ที่ 35-40 psi หรือแรงกดปานกลาง หากแรงกดน้อยเกินไปก็จะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของสี เป็นเงาจางๆ บริเวณรอบลายที่พิมพ์และทำให้ลายไม่คมชัด และอาจส่งผลต่อการเกาะติดอีกด้วย

 

ข้อควรระวัง

หากใช้แรงกดมากเกินไปอาจทำให้วัสดุเสียหายได้ เช่น ความนุ่มฟูของวัสดุอาจลดลงหรืออาจเกิดริ้วรอยต่างๆ ที่เกิดจากการกดทับของเตารีดขึ้น