บริการ รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์

เพิ่มมูลค่าให้สินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ สั่งจำนวนน้อยได้

เมื่อสินค้าในปัจจุบันมีการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น สิ่งที่จะทำให้สินค้าแต่ละประเภทมีความโดดเด่น นอกเหนือจากคุณภาพสินค้าแล้ว อีกองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้สินค้าได้รับความนิยมอีกประการหนึ่งคือ บรรจุภัณฑ์  นันทพันธ์พริ้นติ้ง ได้คำนึงถึงผู้ประกอบการที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบดีไซน์ที่แตกต่าง คงความโด่ดเด่นบ่งบอกและสื่อถึงผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุด  เราจึงมีบริการในการออกแบบ ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ ถุงกระดาษ หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า ตามแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น กล่องเครื่องสำอางค์ กล่องครีม กล่องยา กล่องขนม กล่องของที่ระลึก กล่องผ้า กล่องสินค้าโอท็อป กล่องสินค้าต้นแบบ เพื่อคัดสรรสุดยอด สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  สั่งตามจำนวนที่คุณต้องการ น้อยชิ้นได้